Najdete nás na podcastových aplikacích a sociálních sítích

O NÁS

Edita Vendula Vahalíková, FMI - moderátorka

Není to tak dlouho, co se narodila v krásném moravském městě Novém Jičíně jako nejstarší dcera z opravdu hodně dětí. Po maturitě rok pracovala na Arcidiecézním centru života mládeže Přístav. Zaslechla Hospodinovo volání a odpověděla na něj. To ji zaválo až k františkánské řeholi. Mezi její záliby patří hudba a knihy. Studuje Etiku a kulturu v mediální komunikaci na CMTF UP.

Hyacint Pavel Kuchta, O. Praem. - rešeršista a editor

Před pěti lety vysvěcený a více než třiceti lety v jižních Čechách narozený premonstrát. Během let stihnul vystudovat historii i teologii, ale praxe života, touha srdce i řeholní představení ho zaváli nejvíce k tématům lidské důstojnosti, práce s nemocnými a umírajícími a hledajícími. Působí jako kaplan na Sv. Kopečku u Olomouce, je spirituál VOŠ Caritas a spolupracuje s Charitou Olomouc.

Karolína Mašláňová - moderátorka

Narodila se do věřící rodiny ve Zlíně, kde církev bratrská je jejím druhým domovem. Do Olomouce ji zaválo studium oboru Etika a kultura v mediální komunikaci na CMTF UP. Skládat slova za sebe a vyprávět tak příběhy svoje, ale raději cizích lidí ji naplňuje. Ráda tráví čas s přáteli, nepohrdne dobrou kávou a jídlem.

Ondřej Rafael Navrátil – moderátor

Narodil se ve Šternberku a (stále ještě) vyrůstá v malé vesnici u Litovle. I když se během studentských let na gymnáziu toužil stát divadelním hercem, Bůh s ním měl jiný plán a tak jej zavál ke studiu oboru Etika a kultura v mediální komunikaci na CMTF UP. Ve svém volném čase se věnuje psaní autorských básní, četbě knih a kultuře.

P. Jan Krbec - zvuk a technická podpora

Narodil se před mnoha lety v Praze a chtěl se věnovat tanci, herectví nebo rozhlasové tvorbě. Vítr jej ale zavál do Olomouce, kde se začal připravovat ke kněžství na CMTF UP a v roce 2009 byl vysvěcen na kněze pro brněnskou diecézi. V letech 2018 - 2022 byl externím redaktorem Radia Proglas. Od roku 2018 je farářem v Rokytnici nad Rokytnou a od června roku 2022 také studentem na Katedře Mediálních studií a Žurnalistiky na FSS MU v Brně.